پتینه‌کاری یک کار هنری است و بخش‌های مختلفی دارد و در کل به تمامی اقداماتی گفته‌ می‌شود که در جهت القای رنگ و رویی کهنه و قدیمی به دیوارهای یک فضا یا وسایل مختلف به کار گرفته‌ می‌شوند. به عبارتی پتینه کاری را‌ می‌توان نوعی نقاشی ساختمان در نظر گرفت با این تفاوت که در نقاشی صرفاً رنگ تغییر‌ می‌یابد اما در این عملیات علاوه بر رنگ فضا‌ می‌توان نسبت به تغییر بافت سطوح نیز اقدام کرد.

پتینه کاری سابقه دور و درازی در صنعت ساختمان سازی و دکوراسیون دارد. به عنوان نمونه در کشور ما ایران در گذشته با استفاده از گچ کاری به پتینه کاری‌ می‌پرداخته‌اند. امروزه با پیشرفت فناوری و در دسترس قرار گرفتن ابزار و متریال‌های مختلف، سبک و سیاق پتینه کاری نیز به طور کامل متحول شده است، به طوری که می‌توانیم سبک‌ها و انواع مختلفی از آن را مشاهده کنیم.

فهرست