پتینه روغنی
اجرای پتینه روغنی در سطوح صاف ،ابرو باد نامیده میشود و در سطوح گچبری کالرواش نامیده میشود
که ما علاوه بر کالرواش روی ابزارهای گچبری ،تکنیک های دیگری مثل آنتیک کاری و یا چینی کاری با ورق طلا هم اجرا میکنیم که باعث خاص تر شدن و زیبا تر شدن ابزارهای گچبری میشود
تمام رنگ های مورد استفاده در پتینه روغنی،از رنگ های همان فضا انتخاب میشود که باعث ایجاد هارمونی رنگ وآشتی رنگ ها در فضا میشود

اما چینی کاری اینگونه است که روی ابزارهای گچبری را بعد از زیرسازی با رنگ های مناسب و کالر واش و لندنی کاری،با زمان و حوصله ی بیشتر در بعضی از قسمت ها که ظریف تر و زیبا تر هستند،خیلی نازک و ظریف ورق طلا و یا نقره اجرا میکنیم که اصطلاحا چینی کاری نامیده میشود
چینی کاری جز هنر های لوکس است که اجرای بسیار سخت و زمان بری دارد که شما میتوانید این کار را با کیفیت و ماندگاری بالا از ما بخواهید

فهرست