پتینه ایتالیایی
پتینه ایتالیایی شامل تکنیک های طرح مخمل (آتلانتیس،آنیماموندی)، ماسه ای (سواحیلی) ، استوکو(مونتو،والپینت) ، اکسید آهن و مس(سمنت دیزاین،نواکالر) میباشد
که پتینه مخمل و ماسه ای علاوه بر پروژه های مدرن برای پروژه های کلاسیک و نئوکلاسیک هم بسیار جذاب و پر کاربرد است
اما تکنیک اکسیداسیون و استوکو بیشتر برای پروژه های مدرن استفاده میشود

فهرست