نقاشی طرح سنگ
نقاشی طرح سنگ شامل اجرای طرح سنگ هایی از نوع تراورتن ،مرمریت،امپرادور،اونیکس میباشد که کاری بسیار زیبا میباشد و اجرای بسیار سخت و تخصصی دارد که در نقاشی طرح سنگ برای ارزیابی کیفیت ،باید کار را از فاصله ی بسیار نزدیک نگاه کنید ! اگر از فاصله ی نزدیک باز هم بافت سنگ طبیعی را دیدید، میتوان گفت کار بسیار با کیفیت و تخصصی را دیده اید که در این زمینه تخصص و هنر خود استاد محمد بادامی در سطح کشور ایران منحصر به فرد می باشد و در واقع امضای کار گروه هنری بادامی میباشد

فهرست