نقاشی موتیف
موتیف در واقع نقوش خطایی و منحنی شکل میباشند که در یک فضا چندین بار تکرار میشوند‌‌.
برای تجسم بهتر میتوان گفت به تمام گچبری ها موتیف گفته میشود! اما ما این موتیف ها را با نقاشی روی سطوح صاف دیوار یا سقف ترسیم میکنیم.
نقاشی موتیف برخلاف گچبری که برجسته و حجیم میباشد،کاملا صاف و بدون حجم است اما از لحاظ بصری سه بعدی و برجسته دیده میشود.
رنگ بندی آن کاملا بر اساس رنگ های محیط میباشد و طراحی آن بر اساس المان های معماری فضا انجام میشود.
کیفیت آن را میتوان در طراحی هر چه ظریف تر آن و از لحاظ بصری در نقاشی هر چه سه بعدی تر آن برسی کرد که در این زمینه گروه حرفه ای بادامی با طراحی منحصر به فرد و اجرای حرفه ای آن آماده ی مشاوره و اجرای نقاشی موتیف میباشد

فهرست