ااگر می‌خواهید زیبا باشید
-یک دقیقه جلوی آیینه
– پنج دقیقه مقابل روحتان
– پانزده دقیقه مقابل خداوند بایستید

آدمها به خاطر زیباییشان دوست داشتنی نمیشوند ،بلکه به خاطر دوست داشتنی بودنشان زیبا بنظر می رسند .

اگر کسی یا جایی را دوست داشته باشید
آنهارا زیبا خواهید یافت
چون حس زیبا دیدن همان عشق است 🌹

خواستم متولد شدن این فرشته های کوچیک رو باهاتون به اشتراک بذارم ،من حس خوبی دارم موقع نقاشی، شما چطور ؟

فهرست