طرح سنگ‌ ذهنی
دست دوم هست!
(بقلی ها دست اول بودن)
انشالله تکمیل شده همشونو به زودی براتون میزارم❤️

همیشه قبل از سپردن کار پتینه به دیگران اول در آن خصوص تحقیق کنین سپس کارتون را با خیال راحت به اهل فن واگذار کنین ……..

09124118587 بادامی

09121828767 رفعت

فهرست