معماری کلاسیک سبکی است برگرفته از معماری کشورهای روم و یونام و به حدی این سبک معماری مورد استقبال قرار گرفته که که بر روی تمامی سبک‌های پس از خود همچون نئوکلاسیک و احیای سبک یونانی را تحت تأثیر قرار داده است. در حال حاضر مشهورترین ساختمان‌های جهان براساس این سبک ساخته می‌شوند.
مهمترین خصلت این سبک، روی تقارن و نسبت صحیح المان‌ها می باشد همچنین ستون‌هایی با جزئیات دوریک (Doric)، یونیک (Ionic) و کورنتین (Corinthian)و استفاده اصلی از مصالح مرمر و آجر و سیمان میباشد. همچنین موتیف‌های سبک معماری کلاسیک بیشتر روی تزئینات و کنده‌کاری‌های مختلف تأکید بسزایی دارد.
جان سامرسون در کتاب زبان کلاسیک معماری از تعبیری بسیار مهمی در باره این سبک صحبت کرده و گفته بیشتر سبک‌های معماری که پس از رنسانس در اروپا بوجود آمده اند را نیز می‌توان در دسته بندی معماری کلاسیک قرار داد.

سال‌های 850 پیش از میلاد مسیح تا 476 پس از میلاد مسیح را میتوان به دوران طلایی این سبک اختصاص داد .

این سبک را چگونه تشخیص بدهیم؟

هر سبک نشانه‌های خاص خود را دارد که می توان با دیدن این نشانه ها ، سبک معماری آن را متوجه شد.

1-ساختمان‌های بزرگ و با زیربنایی وسیع

2-استفاده بسیار زیاد از طرح‌های منحنی و گرد گوشه در طراحی قسمت ها و حجم‌های کلیدی ساختمان‌

3-دارای کنگره‌ در ستون‌ها و دیوارها

4-کنده کاری‌های و منبت کاری دستی در آنها

5-متصل کردن متعلقات زیاد زینتی به ساختمان

6-القای حس عظمت و شکوه و جلال  به محض ورود و رویت ساختمان

نمونه های بزرگ معماری کلاسیک در جهان

آمفی تئاتر کولوسئوم – شهر رم ایتالیا

معبد پانتئون – شهر رم ایتالیا

بنای آکروپولیس – شهر آتن یونان

گروه هنری بادامی
گروه هنری بادامی
فهرست