استیکر ورق طلا
در تکنیک استیکر،نقوش مختلف از جمله موتیف ها را میتوان با ورق طلا یا نقره اجرا کرد که برای برخی از فضا ها واقعا جذابیت زیادی به وجود می آورد

فهرست